arrowUp

Náš tým

 
Paní doktorka Natalia Iakymenko 

Paní doktorka vystudovala státní lékařskou univerzitu v ukrajinském Charkově, kde následně působila na Pediatrické klinice III. Lékařské fakulty na diagnostickém, hematologickém oddělení a jednotce intenzivní péče. V České republice žije od roku 2014 a v rámci svého profesionálního působení získala Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice a povolení výkonu zdravotnického povolání lékaře na území České republiky. Úspěšně absolvovala aprobační zkoušky Ministerstva zdravotnictví a absolvovala vzdělání v základním pediatrickém kmeni. Dále absolvovala neonatologický kurz a odbornou stáž v Thomayerově nemocnici na oddělení pro novorozence s JIPN. Odbornou atestaci z pediatrie získala v roce 2021. K nám paní doktorka přichází ze soukromé pediatrické praxe v Italské ulici v Praze.

 
Paní doktorka ráda sportuje. Její zálibou je zdravá výživa, stravování a návyky zdravé životosprávy.  Také ráda cestuje a má tříletého syna. 
 
 
Sestra Dagmar Špírková
Dagmar vystudovala Střední zdravotnickou školu v Trutnově  - obor Všeobecná zdravotní sestra. Další navazující studium proběhlo na Vyšší odborné škole, kde se věnovala oboru fyzioterapie. V roce 2017 rozšířila své studium o obor Management ve zdravotnictví v Ústavu  práv a právních věd v Praze, které zakončila titulem MBA.  Dagmar Špírková se svůj celý profesní život pohybuje ve zdravotnictví. Jejím posláním jsou pomáhající profese. Od roku 2018 vede Centrum pečovatelské služby v Březiněvsi, líbí se jí kombinace péče a pomoci s mezigeneračním přesahem od malých dětí po seniory.
 
Má dvě děti a psa a jejími koníčky jsou dlouhé procházky v přírodě a sport.