arrowUp

Léčebná péče

  Analyzátor moči
Tento přístroj umožní vyšetřit moč přímo v ambulanci. Hodnotíme zde přítomnost bílkoviny, krve, leukocytů, cukru v moči, její zahuštění, pH apod. Vše je vyšetřeno do několika minut a pomáhá nám vyhodnotit případnou patologii. Podle potřeby pak moč lze poslat na podrobnější vyšetření do laboratoře.
  Bilirubinometr
Transkutánní bilirubinometr měří hodnotu bilirubinu u novorozenecké žloutenky přiložením na kůži. Zajišťuje tak neinvazivní kontrolu v prvních dnech a týdnech po propuštění z porodnice. Často se tak vyhneme odběru krve u novorozence, který indikujeme až při určitých hladinách.
  CRP
Vyšetření hladiny CRP, tedy parametru zánětu, patří mezi vyšetření prováděná přímo v ambulanci. Indikuje ho lékař v případě, kdy chce rozlišit, zda se jedná o virové či bakteriální onemocnění. Vyšetření se provádí z kapky krve odebrané z prstu pacienta, výsledek máme do několika minut. Toto vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotnictví.
  Otoskopie
Otoskopie je vyšetření zevní části ucha a bubínku pomocí otoskopu při podezření na patologii v této oblasti (např. záněty středouší). Otoskop je vlastně speciální ušní zrcátko, kterým jsme schopni se podívat přes zevní zvukovod na bubínek.
  Streptest
Streptest je vyšetření na přítomnost streptokoka skupiny A ve výtěru z krku. Streptokok A patří mezi nejčastější patogeny, které způsobují zánět krčních mandlí (angínu), a ve většině případů vyžaduje podání antibiotik. Při klinickém vyšetření hrdla není vždy jasné zda se jedná o bakteriální zánět způsobený streptokokem a vyžadující podání antibiotika či o virový zánět, kdy by podání antibiotik byla zbytečné. Streptest nám pomáhá toto rozlišit a nepodávat tak antibiotika zbytečně. Vyšetření se provádí výtěrem z krku a následným vyšetřením materiálu speciálním přístrojem. Výsledek máme hotový do několika minut přímo v ambulanci.
  Urikult
Vyšetření moče k detekci infekce močových cest. Jedná se o speciální kultivační vyšetření moče přímo v ambulanci, zejména využívané ve chvíli, kdy donesete moč již mimo časovou možnost odevzdat vzorek do laboratoře. Moč se nalije na speciální plotničky, které se pak inkubují do druhého dne přímo v ambulanci. Většinou již po 12 hodinách jsme schopni odečíst, zda dochází k nárůstu bakterií a zvolit tak adekvátní terapii. K dalšímu došetření se pak již plotnička pošle do laboratoře. Nemusíme tedy při podezření na infekci močových cest čekat na odběr do laboratoře až na druhý den ráno.
  Pulzní oxymetrie
Pulsní oxymetrie je jednoduché nebolestivé vyšetření, které umožňuje rychle vyšetřit, zda je organismus dobře okysličován (saturaci). Pulsní oxymetr (malý přístroj ve tvaru kolíčku na prádlo) se nasadí na prst. Senzor pulsního oxymetru vyzařuje světlo dvou vlnových délek, které proniká tkání. Přístroj pak vyhodnocuje, kolik kterého světla bylo během pulsní vlny procházející tkání absorbováno a stanoví saturaci hemoglobinu kyslíkem a tepovou frekvenci. Saturace může být snížena u stavů, kdy má pacient ztížené dýchání a dochází tedy ke sníženému zásobování organismu kyslíkem (např. astmatický záchvat, těžký zápal plic, některá vrozená onemocnění dýchacího systému apod.).