arrowUp

GDPR

Ochrana osobních údajů u Natalia Iakymenko - Pediatrie Březiněves

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

Natalia Iakymenko - Pediatrie Březiněves, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách, většinou na základě povinností uložených zvláštními zákony. Povinnost získat souhlas nebo jiný právní titul se nevztahuje na údaje zpracovávané v souladu se zákonem.

Ochrana osobních údajů se vztahuje na všechny údaje o identifikovatelných fyzických osobách. Natalia Iakymenko - Pediatrie Březiněves zpracovává údaje v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a respektuje práva a svobody jednotlivců.

Práva klienta:

  • Právo na přístup k osobním údajům,
  • Právo na opravu osobních údajů,
  • Právo na výmaz osobních údajů,
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • Právo na přenositelnost osobních údajů,
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každé z těchto práv má určitá omezení. Fyzické osoby se mohou na Natalia Iakymenko - Pediatrie Březiněves obrátit písemně s žádostí o uplatnění práv.

Natalia Iakymenko - Pediatrie Březiněves dbá na bezpečnost a důvěrnost zpracovávaných údajů a pravidelně školí zaměstnance k ochraně osobních údajů.